Kamerbreed

Recente uitzendingen

Kamerbreed
zaterdag 23 april 2016

Bas Eickhout (GL), Anne Mulder (VVD) en Michiel Servaes (PvdA)
Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks), Anne Mulder (Tweede Kamerlid VVD) en Michiel Servaes (Tweede Kamerlid PvdA) zijn te gast in Kamerbreed.

Bas Eickhout is delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement. ‘Waarom beginnen mensen al bij voorbaat te gapen als je begint over de Brusselse politiek terwijl ze er als de kippen bij zijn als er in Den Haag een Kamervoorzitter opstapt of een nieuwe lijsttrekker wordt gekozen?’  Dit is een citaat uit ‘Klimaatmores’, Eickhouts deze week verschenen boek. Hij geeft daarin een inkijkje in de totstandkoming van klimaatbeleid en de werking van de Europese politiek. Kees Boonman praat met hem over ‘Brussel’, de macht van lobbyisten en over GroenLinks. Zaterdag is het congres van deze partij waarop Jesse Klaver tot lijsttrekker wordt benoemd.

Anne Mulder is Europawoordvoerder van de VVD en Michiel Servaes is woordvoerder buitenland van de PvdA. Kees Boonman praat met hen over het referendum over de Brexit: wat betekent het voor Nederland en de rest van Europa als de Britten op 23 juni besluiten uit de Europese Unie te stappen?

Ook de relatie met Turkije en het vertrouwen in Europa wordt besproken: wat is het Nederlandse ‘nee’ tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne eigenlijk waard, nu de Europese Commissie deze week heeft gezegd dat Oekraïners binnenkort zonder visum naar EU-landen mogen reizen?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 16 april 2016

Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) 
Zaterdag zijn de Tweede Kamerfractievoorzitters Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) te gast in Kamerbreed. Kees Boonman praat met beide partijleiders over internationale belastingontduiking, de vluchtelingendeal met Turkije en of het ‘nee’ bij het referendum eigenlijk ‘ja’ is.

De ‘Panama Papers’ houden de gemoederen wereldwijd bezig. De Tweede Kamer staat voor de beslissing of er een mini-enquête moet komen naar belastingparadijzen. Klaver is daar voorstander van, Buma twijfelt of zo’n enquête niet te vroeg komt.

De Tweede Kamer sprak deze week ook over de vluchtelingendeal met Turkije en de uitkomsten van het Oekraïne-referendum. Voor zowel Buma als Klaver was de reactie van het kabinet onbevredigend. Deze thema’s zullen de politiek de komende maanden blijven beheersen. Hoe denken zij het kabinet op andere gedachten te kunnen brengen?

Deze week werd bekend dat Sybrand Buma bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker van het CDA is. Volgende week wordt Jesse Klaver op het congres van GroenLinks voorgedragen om de lijst aan te voeren.

Kamerbreed
zaterdag 09 april 2016

Ron Meyer (SP), Ben Knapen (CDA) en René Cuperus (WBS)
Zaterdag zijn in Kamerbreed SP-voorzitter Ron Meyer, CDA-senator Ben Knapen en René Cuperus van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA) te gast. Kees Boonman praat met hen over de gevolgen van het ‘nee’ bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Wat betekent de uitslag? Wat moet het kabinet nu doen? En zijn referenda en andere vormen van directe democratie het juiste antwoord om de kloof tussen burger en politiek te dichten?

De SP voerde campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Voorzitter Ron Meyer vindt dat het kabinet de uitslag nu moet respecteren. Hij is er bepaald niet gerust op dat dit ook gebeurt. Meyer vreest dat de kloof tussen burger en bestuur groter wordt als het kabinet de uitkomst niet serieus neemt.
Oud-staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen (CDA) is tegen referenda en ongelukkig met de volksraadpleging van afgelopen week. Buitenlandse verdragen lenen zich daar volgens hem niet voor. Eerste Kamerlid Knapen voorziet dat het ‘nee’ van woensdag slechts tot geringe aanpassingen in het associatieverdrag leidt.

René Cuperus werkt bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. Hij is voorstander van het middel referendum, maar kritisch over het Oekraïne-referendum: het drijft het conflict tussen establishment en anti-establishment volgens hem onnodig op de spits.

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur te beluisteren op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 02 april 2016

Alexander Pechtold (D66) en Tiny Kox (SP)

Zaterdag ontvangt Kamerbreed de fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66, Tweede Kamer) en Tiny Kox (SP, Eerste Kamer). Voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne, dat is de vraag. Het referendum wordt komende woensdag gehouden. Kees Boonman leidt het debat tussen voorstander Pechtold en tegenstander Kox.

Een ja-stem bij het referendum is goed voor vrede en veiligheid in Europa, zegt D66-leider Pechtold. Ook zijn volgens hem zowel de economie van Oekraïne als Nederland gebaat bij het verdrag. Het associatieverdrag is ook een handelsverdrag.  

Volgens Kox leidt het tot nog meer verwijdering tussen Rusland, het buurland van Oekraïne, en de Europese Unie. Daarnaast is Kox van mening dat het verdrag de corruptie niet vermindert en de mensenrechten niet verbetert.

In Kamerbreed ook aandacht voor de positie van minister Van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie. Hij kwam deze week in de Tweede Kamer onder vuur te liggen over zijn terreuraanpak. Het debat gaat donderdag verder. De SP zegde eerder al het vertrouwen in de minister op. Steunt D66-leider Pechtold de VVD-bewindsman nog?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur te beluisteren op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 26 maart 2016

Nieuws uit Kamerbreed:D66 wil enquête naar antiterreurbeleid van EU
DEN HAAG (ANP) - D66 vindt dat het Europees Parlement een parlementaire enquête moet houden naar het Europese antiterreurbeleid. Dat zei D66-europarlementariër Sophie in 't Veld in het radioprogramma Kamerbreed zaterdag naar aanleiding van de aanslagen in Brussel.

Volgens haar blijkt na elke aanslag weer dat er geen informatie wordt gedeeld door de inlichtingendiensten van de EU-lidstaten. Het onderzoek van het EP moet volgens haar duidelijk maken waar het beleid faalt.

Het is onaanvaardbaar dat diensten weigeren om inlichtingen te delen, aldus In 't Veld. ,,Je moet mensen zekerheid bieden dat je er alles aan gedaan hebt om aanslagen te voorkomen."

Vijf jaar geleden is volgens haar al door het Europees Parlement gevraagd om een evaluatie van de antiterreurmaatregelen, maar hebben de Europese Commissie en de lidstaten hier nooit op gereageerd.

——————————————————————————————————————————————————————Kim Putters (SCP), Gert-Jan Segers (CU) en Sophie in 't Veld (D66) 

Zaterdag zijn Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Gert-Jan Segers (Tweede Kamer-fractievoorzitter ChristenUnie) en Sophie in ’t Veld (Europees delegatieleider D66) te gast in Kamerbreed. Zij praten onder leiding van Kees Boonman over de politieke en maatschappelijke gevolgen van de terreuraanslagen in Brussel.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meet constant de temperatuur in de samenleving. Aan directeur Kim Putters de vraag wat de terreuraanslagen in Brussel doen met het gemoed van de Nederlander. Putters waarschuwde eerder voor een ‘tikkende tijdbom’: het groter wordende etnische conflict. Welk beroep doet hij op de politiek en de samenleving?

Volgende week spreekt de Tweede Kamer over de Nederlandse aanpak van terreur. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie neemt een voorschot op dit debat. Hij heeft veel vragen aan VVD-minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Hoe kan het dat de Belg El-Bakraoui, die zich dinsdag in Brussel opblies, Nederland kon binnenkomen? Waarom werd een waarschuwing vooraf van Turkije niet gelezen? En is Segers bereid privacy in te leveren in de strijd tegen terreur?

Sophie in ’ t Veld is het zat dat er steeds weer bij het Europees Parlement wordt aangeklopt voor meer maatregelen tegen terreur. De delegatieleider van D66 in het Europees Parlement stelt dat Europese veiligheidsdiensten falen en dat ze meer moeten samenwerken. Ook vindt de D66’er het de hoogste tijd dat de lidstaten vluchtgegevens van passagiers binnen Europa gaan delen.

Kamerbreed, elke zaterdag van 13:00 tot 14:00 uur op NPO Radio 1.

Kamerbreed
zaterdag 19 maart 2016

Nieuws uit Kamerbreed:Hennis wil 2 miljard euro extra voor Defensie
HILVERSUM (ANP) - Defensieminister Jeanine Hennis wil de komende jaren 2 miljard euro extra voor Defensie. Dat is nodig om uit te komen op het gemiddelde van de Europese NAVO-landen. Dat zei Hennis zaterdag in het NPO Radio1-programma Kamerbreed. Hennis houdt dit gemiddelde als ,,logisch richtpunt'' aan.

,,En dat hoeft echt niet in één jaar", zei de minister. Volgens haar moet Nederland zich, bijvoorbeeld ook bij een volgende formatie, gaan richten op in ieder geval dat gemiddelde.

Het Europees gemiddelde is 1,43 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het bedrag dat we met zijn allen verdienen. Nederland besteedt nu 1,13 procent van het bbp aan de strijdkrachten.

Defensie heeft onder de vorige kabinetten ongeveer 1 miljard euro moeten bezuinigen. De laatste drie jaren is er weer extra geld bijgekomen, oplopend tot 600 miljoen euro. Voor 2017 hoopt Hennis ook al op meer geld.

Hennis zei dat ze binnenkort weer met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën om de tafel gaat om over extra geld te praten.

——————————————————————————————————————————————————————
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) te gast in Kamerbreed
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie is zaterdag te gast in Kamerbreed. Kees Boonman praat met haar over de rol van het Nederlandse leger bij internationale conflicten.
Sinds het aantreden van Hennis-Plasschaert als minister van Defensie, in november 2012, zijn de internationale verhoudingen drastisch veranderd. De relatie tussen de NAVO en Rusland is verslechterd vanwege de oorlog in Syrië en het conflict in Oekraïne.De Europese Unie wankelt als gevolg van de ruzie tussen lidstaten over de opvang van vluchtelingen. Terroristische groeperingen die aanslagen plegen zoals in Parijs, lijken de nieuwe vijand.
Hoe kijkt minister Hennis-Plasschaert aan tegen de veranderde internationale situatie en hoe kunnen Nederlandse militairen bijdragen aan een veilige en stabiele wereld?
Jeanine Hennis-Plasschaert is de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Daarvoor was ze lid van de Tweede Kamer en Europarlementariër.

Kamerbreed
zaterdag 12 maart 2016

Ton Heerts (FNV), Paul Tang (PvdA) en Kees Verhoeven (D66)
Zaterdag zijn in Kamerbreed FNV-voorzitter Ton Heerts, Europarlementariër Paul Tang (PvdA) en Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) te gast. Een gesprek over onzeker werk, gratis geld en Europese ruzie over vluchtelingen.

Kees Boonman praat met vakbondsvoorzitter Heerts over het gebrek aan werk en het wegvallen van zekerheden . Maken we een periode van groei zonder nieuwe banen mee? Waarom werkt de ‘flexwet’, die tot doel had het aantal vaste banen te vergroten, niet?
Paul Tang is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement en econoom. Hij is niet te spreken over het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente naar nul procent te verlagen. Hij pleit voor het uitdelen van gratis geld aan de Europese burgers. Waarom denkt hij dat dat de economie wel weer aan het draaien krijgt?

Kees Verhoeven is woordvoerder Europese Zaken voor D66 in de Tweede Kamer. Zijn partij is uiterst kritisch over de deal die de EU sloot met Turkije om de vluchtelingencrisis weer de baas te worden. Is er een alternatief?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur te beluisteren op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 05 maart 2016

Nieuws uit Kamerbreed
DEN HAAG (ANP) - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) vindt dat oud-bewindspersonen zeer voorzichtig moeten zijn met lobbyactiviteiten bij hun oude ministerie. Dat wordt snel onzuiver, aldus Koenders zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Koenders reageerde op het verhaal over oud-minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken) in NRC. Bot zou bij het departement hebben geprobeerd een verklaring van geen bezwaar te krijgen voor de export van marineschepen van scheepsbouwer Damen. Hij deed dat volgens de krant in een gesprek dat hij om een andere reden had aangevraagd.

Koenders denkt niet meteen aan nieuwe regels om dit soort situaties te voorkomen. ,,Ik weet niet of regels altijd helpen. Het gaat erom dat er transparantie is en dat zaken niet door elkaar gaan lopen.'' En: ,,Ik heb Ben Bot hoog zitten. Ik zou hem willen oproepen terughoudend te zijn.’’

——————————————————————————————————————————————Minister Bert Koenders (PvdA) te gast in Kamerbreed

Zaterdag is minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken te gast in Kamerbreed. Gastpresentator Jan Mom praat met Koenders (PvdA) over de Europese asielcrisis, het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie en het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Maandag vindt in Brussel de Europese top met Turkije plaats. De EU wil dat Turkije voorkomt dat migranten per boot naar Griekenland oversteken. Als dat lukt is Europa bereid via een luchtbrug oorlogsvluchtelingen uit Turkije naar de EU te vliegen.

Koenders zit sinds oktober 2014 in het kabinet. Hij is de opvolger van Frans Timmermans, die vicevoorzitter werd van de Europese Commissie. Koenders leidde missies van de Verenigde Naties in Ivoorkust en Mali. Daarvoor was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking en woordvoerder Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 uur en 14:00 uur op NPO Radio 1 en te bekijken op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 27 februari 2016

Bruls (Nijmegen), Hamming (Heusden) en Van Vliet (Gooise Meren)

Hebben asielzoekers én inwoners van gemeenten baat bij kleinschalige asielopvang? Of moet Nederland met de huidige hoge asielinstroom juist vasthouden aan grote centra? In Kamerbreed een gesprek hierover met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, Jan Hamming van Heusden en Albertine van Vliet van Gooise Meren.

Hamming (PvdA) pleitte deze week samen met collega-burgemeester Buijs van Boxtel (VVD) voor kleinschalige opvang. De burgemeesters stellen dat vijftig tot honderd mensen per opvanglocatie beter is voor de asielzoekers en voor het draagvlak in de gemeente. Ook vinden zij dat asielzoekers meteen na aankomst Nederlands moeten leren en aan het werk moeten gaan.

De Nijmeegse burgemeester Bruls (CDA) stelt dat grootschalige noodopvang nodig blijft zolang er veel asielzoekers naar Nederland komen. De grootste opvanglocatie voor asielzoekers van Nederland staat op grond waarvan Nijmegen eigenaar is. Daar verblijven bijna drieduizend mensen. Op deze noodopvang is kritiek van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman.

Van Vliet (D66) is als burgemeester van Gooise Meren nauw betrokken bij het asielzoekerscentrum in Crailo, waar een kleine honderd mensen verblijven. Bijzonder is dat Leger des Heils in dit centrum de hulp aan asielzoekers voor zijn rekening neemt. Er zijn plannen om het AZC uit te breiden tot maximaal zeshonderd plekken.

Kamerbreed, elke zaterdag na 13:00 uur op NPO Radio 1 en te bekijken op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 20 februari 2016

Nieuws uit Kamerbreed: VVD en PvdA tevreden over Brits EU-akkoord

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn tevreden over de deal die de Europese leiders met de Britse premier David Cameron hebben gesloten en die de Britten in de EU moet houden.

Marit Maij van de PvdA is wel ''opgelucht dat er met deze deal niet wordt gemorreld aan het principe van gelijk loon voor gelijk werk of aan de bestaande Europese verdragen". Cameron moet volgens haar het akkoord nu thuis gaan verdedigen en ''eerlijk tegen zijn bevolking zijn over de waarde van samenwerking in Europa".
Bij coalitiepartner VVD klinkt alom tevredenheid. ''Het lijkt erop dat Cameron zich door ons verkiezingsprogramma heeft laten inspireren", laat Europa-woordvoerder Anne Mulder zaterdag weten.
D66 is blij dat de kwestie lijkt opgelost. ''Het was bizar om te zien hoe de Britse premier Cameron schaamteloos Europa gijzelde de afgelopen maanden", aldus Kees Verhoeven. Hij vindt het net als Maij belangrijk dat Cameron nu wel direct de straat op gaat om de overeenkomst te verdedigen.

Niet schokkend
''De inhoud is niet zo schokkend", zei Sybrand Buma in het radioprogramma Kamerbreed. Zaken die erin staan zoals het feit dat de Britten nooit bij de euro zullen komen, zijn volgens hem niet nieuw. De belangrijkste vraag is volgens hem of het Cameron lukt om de Britten te overtuigen dat dit een ''topdeal" is.
Volgens SP-partijvoorzitter Ron Meyer in hetzelfde programma wordt met het akkoord duidelijk dat de Britten ''zich niet zoveel hoeven aan te trekken van de EU". Hij vraagt zich af of andere landen nu ook om uitzonderingen gaan vragen.
Weinig
''Het is te weinig voor Cameron om als winnaar uit de strijd te komen", denkt PVV'er Harm Beertema. ''De Britse premier heeft te weinig binnengehaald. Dat zal hem door de tegenkrachten niet in dank worden afgenomen."
Op 23 juni is er een referendum in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van de EU. Cameron gaat met deze deal op zak actief campagne voeren om de Britten binnen de EU te houden.

————————————————————————————————————————————————————————————
Sybrand Buma (CDA) en Ron Meyer (SP)

CDA-leider Sybrand Buma en SP-voorzitter Ron Meyer zijn zaterdag te gast in Kamerbreed. Een gesprek over de resultaten van de Europese top en de nieuwe koers van de SP.

De Europese top in Brussel stond donderdag en vrijdag in het teken van een mogelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Ook de vluchtelingencrisis stond op de agenda. CDA-leider Buma verweet premier Rutte deze week dat hij steeds een ander verhaal vertelt over Europa. Buma was donderdag in Brussel voor vooroverleg met christendemocraten uit andere EU-landen, onder wie Angela Merkel. Wat vindt de CDA-leider van de uitkomsten van de top? Heeft Rutte zijn vertrouwen kunnen terugwinnen?

Meyer is in november gekozen als opvolger van Jan Marijnissen. Nu de SP-voorzitter er bijna honderd dagen zit maakt hij de balans op: hoe staat de SP ervoor? Waarom verliest ook zijn partij leden? Waarom profiteren de socialisten niet van de malaise van de PvdA in de peilingen? En wat wordt de koers van de partij onder Meyer?

Kamerbreed, elke zaterdag om 13:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op NPO Politiek.

Elke zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur volgt Kees Boonman het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

Terugluisteren

Kies een programma:


Kies een uitzenddatum:


 
Facebook