Kamerbreed

Recente uitzendingen

Kamerbreed - zaterdag 25 oktober 2014

Sadet Karabulut (SP), Jacques Monasch (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks) zijn te gast in Kamerbreed.

Het politieke zwaartepunt lag deze week in Europa: de nieuwe Europese Commissie kreeg groen licht van het Europees Parlement en de regeringsleiders kwamen bijeen voor hun maandelijkse top. Bas Eickhout, delegatieleider van GL in het EP, heeft tegen de nieuwe Commissie gestemd en hij is ook teleurgesteld over de energie-en klimaatafspraken die de regeringsleiders hebben gemaakt. In Kamerbreed legt hij uit waarom.

Volgende week staat de woningmarkt centraal in politiek-Den Haag: de Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties presenteert haar eindrapport en de Tweede Kamer behandelt de begroting van minister Blok (VVD) voor Wonen en Rijksdienst. De Tweede Kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Jacques Monasch (PvdA) gaan met elkaar in debat over de toekomst van de woningcorporaties en het woningbeleid van het kabinet. Blijven er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? En komt er definitief een einde aan de 'graaicultuur' bij de corporaties?

Kamerbreed: elke zaterdag na 13h op Radio1

Kamerbreed - zaterdag 18 oktober 2014

Paul Tang (PvdA Europees Parlement), Kees Verhoeven (D66 Tweede Kamer) en Ed Nijpels (voorzitter AVROTROS, VVD-lid) zijn te gast in Kamerbreed.

Dreigt er een nieuwe eurocrisis? Deze vraag staat centraal in het gesprek met PvdA-Europarlementariër en econoom Paul Tang. De beurskoersen zijn de afgelopen dagen gekelderd, de Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft gezegd dat de crisis in de eurozone nog niet overwonnen is en het Internationaal Monetair Fonds heeft voor een nieuwe recessie gewaarschuwd. Hoe zorgelijk is de situatie en wat zijn mogelijke oplossingen?

VVD-staatssecretaris Sander Dekker gooide deze week de knuppel in het Hilversumse hoenderhok: amusement is geen kerntaak meer van de  publieke omroep en de omroepen krijgen concurrentie van commerciële producenten. Ed Nijpels is voorzitter van de Raad van Toezicht van AVROTROS, maar ook prominent VVD-er. Hij is het niet eens met de visie van zijn partijgenoot Dekker. Nijpels gaat in debat met D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, die voorstander is van een nog vergaander hervorming van de publieke omroep.

Kamerbreed: elke zaterdag na 13h op Radio1

Kamerbreed - zaterdag 11 oktober 2014

Marleen Barth (PvdA), Tof Thissen (GroenLinks) en Roel Kuiper (ChristenUnie) te gast in Kamerbreed

Fractievoorzitters in de Eerste Kamer Marleen Barth (PvdA), Tof Thissen (GroenLinks) en Roel Kuiper (ChristenUnie) zijn zaterdag te gast bij Kamerbreed. Volgende week vinden in de Eerste Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaatst. In Kamerbreed een voorschot hierop.

Wat is hun inzet? Wat willen zij van het kabinet?

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten krijgt de senaat een nieuwe samenstelling. Het kabinet heeft nu geen meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen staan er slecht voor in de peilingen. Wat zijn de gevolgen van verder verlies van zetels voor het kabinet?

Kamerbreed: elke zaterdag na 13h op Radio1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Senator Tof Thissen niet meer herkiesbaar

 DEN HAAG (ANP) - Tof Thissen is niet meer beschikbaar voor de GroenLinks-lijst met kandidaten voor de Eerste Kamer. Thissen, sinds 2007 fractievoorzitter van GroenLinks in de Senaat, maakte dat zaterdag bekend in het radioprogramma Kamerbreed.

Thissen is inmiddels 24 jaar actief voor GroenLinks, dat 25 jaar bestaat, en vindt het tijd om plaats te maken. ,,Ik stop ermee. Op 2 juni 2015 zit ik bijna 11 jaar in eerste Kamer.'' Thissen is sinds 2004 senator.

In een verklaring geeft Thissen aan dat hij zich de afgelopen 11 jaar in de Eerste Kamer ,,met veel plezier en passie'' heeft ingezet en dat ook tot het einde van zijn termijn ,,voluit'' blijft doen. Ook na zijn vertrek, krijgt GroenLinks een goede fractie, gaf hij aan. ,,Ik ben ervan overtuigd dat met de ervaren mensen die doorgaan en een deels nieuwe generatie, de GroenLinks idealen krachtig gehoord zullen bl ijven in de Eerste Kamer.''

(c) ANP 2014, alle rechten voorbehouden

Kamerbreed - zaterdag 04 oktober 2014

 Michiel Servaes (PvdA), Gerard Schouw (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) te gast in Kamerbreed

De Tweede Kamerleden Michiel Servaes (PvdA), Gerard Schouw (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) zijn te gast in Kamerbreed. Het conflict in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan in Nederland staan centraal in de uitzending.

Kees Boonman praat met de drie Kamerleden over de militaire missie tegen ISIS, waaraan ook Nederlandse militairen mee gaan doen, over de twijfels over het ingrijpen in Syrië en de tweespalt hierover in de coalitie.

 

Ook een direct gevolg van het conflict in Nederland worden besproken: het toenemend aantal Syrische vluchtelingen in Nederland. Asielzoekerscentra worden in rap tempo uit de grond gestampt. Kan Nederland de toestroom aan?

   

Kamerbreed: elke zaterdag na 13h op Radio1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PvdA en D66 willen Palestina erkennen 

DEN HAAG - PvdA-Kamerlid Michiel Servaes ,,zou er geen moeite mee hebben'' om de Palestijnse staat te erkennen. Ook D66 zou dat volgens Kamerlid Gerard Schouw wel willen. Ze zeiden dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Servaes en Schouw reageerden op een aankondiging van de nieuwe centrumlinkse Zweedse regering. Die wil op korte termijn Palestina als staat erkennen.

Servaes noemde dit een belangrijk signaal. Zijn partij is er al langer voorstander van dat Palestina lid van de VN kan worden. Erkenning van de Palestijnse staat door Nederland valt voorlopig overigens nog niet te verwachten, omdat er geen Kamermeerderheid voor is.

(c) ANP 2014, alle rechten voorbehouden

Kamerbreed - zaterdag 27 september 2014

Jaap de Hoop Scheffer en Ahmed Marcouch zijn zaterdag te gast in Kamerbreed.

Kees Boonman praat met de voormalig secretaris-generaal van de NAVO en met het PvdA-Tweede Kamerlid over ISIS, de militaire acties tegen de terreurorganisatie en de gevolgen daarvan voor Nederland.

Het westen en de Arabische bondgenoten willen met het bombarderen van ISIS-strijders een eind maken aan de terreur. De vraag is of alleen bombarderen genoeg is. Want de aantrekkingskracht van ISIS komt ergens vandaan, heeft een oorzaak. Hebben we daar voldoende oog voor? En wat gebeurt er na de bombardementen: kunnen we dan weer overgaan tot de orde van de dag of moeten we zorgen voor structurele veranderingen?

Ook vanuit Nederland vertrekken veelal jonge mensen naar Irak en Syrië om zich bij ISIS aan te sluiten. Ahmed Marcouch kent ze, spreekt ze erop aan en ijvert voor deradicalisering. Dat wordt hem vaak niet in dank afgenomen. Hoe kijkt hij aan tegen de huidige situatie in Nederland, waarin moslims vaak lijnrecht tegenover niet-moslims staan?

Kamerbreed: elke zaterdag van 13.15 uur tot 14:00 uur op Radio1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Operatie IS effectiever in Irak én Syrië'

HILVERSUM (ANP) - Het is effectiever om Islamitische Staat (IS) niet alleen in Irak aan te vallen maar ook in Syrië. Dat zei Jaap de Hoop Scheffer, voormalig baas van de NAVO, zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Het kabinet wil nu alleen aan de internationale militaire acties meedoen in Irak, omdat er geen volkenrechtelijk mandaat voor Syrië is.

De Hoop Scheffer denkt niet dat het mandaat er komt, omdat de Russen tegen zijn. Hij vindt dat dit de Russische president Vladimir Poetin een te zwaar recht voor veto geeft. De Hoop Scheffer zit op één lijn met zijn partijgenoot Sybrand Buma, fractieleider in de Tweede Kamer, die ook pleit voor acties in beide landen.

Overigens denkt de CDA-prominent niet dat de militaire inzet IS kan verslaan, maar de extremistische beweging hooguit kan indammen. ,,Het is bovendien een illusie om te denken dat het Westen de ernstige problemen in het Midden-Oosten kan oplossen. De oplossing moet uit de regio zelf komen.''

Wel noemde hij het opvallend en politiek heel belangrijk dat Arabische landen meedoen met de acties tegen IS. ,,De vraag is alleen hoe lang dit front zo blijft. Als de acties lang duren zal dit onder spanning komen.''

De Hoop Scheffer benadrukte dat de bombardementen tegen IS op dit moment wel nodig zijn, ook al om hun olie-inkomsten van 1 tot 2 miljoen dollar per dag te onderbreken.

(c) ANP 2014, alle rechten voorbehouden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Premier moet rechtsstaat meer uitdragen'

HILVERSUM (ANP) - Als het aan PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch ligt, draagt premier Mark Rutte vaker publiekelijk uit waar onze beschaving, onze rechtsstaat en onze democratie voor staan. Rutte deed dat tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer, maar het mag veelvuldiger, zei Marcouch zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

,,Nederland is een prachtig land om te wonen, waar volop kansen zijn. Je hebt in deze rechtsstaat ruimte en godsdienstvrijheid. Je mag geloven wat je wil en je mag zijn wie je bent. We moeten dat met elkaar, moslim of niet-moslim, verdedigen en beschermen'', aldus de PvdA'er.

Volgens hem hebben veel jonge moslims het gevoel dat Nederland de islam niet moet en dat zij hier niet mogen zijn. ,,Het lijkt erop dat het andere extremistische geluid overheerst: dat de islam de vijand is en dat moslims het land uit moeten.'' Hij vindt wel dat je er wat voor moet doen. ,,Die Hollandse droom is niet zomaar gegeven. Het is bloed, zweet en tranen om iets te bereiken.'' Uitsluitingsmechanismen zoals discriminatie zijn volgens hem geen excuses om je aan te sluiten bij zo'n verderfelijke beweging als de IS.

De PvdA'er vindt dat alles moet worden gedaan om de extremist van morgen te voorkomen. Daarbij zijn ook de ouders belangrijk door hun rol in de religieuze ontwikkeling. Wat geven ouders hun kinderen mee? Ouders zouden niet in een 'wij-zij' moeten opvoeden, aldus Marcouch.

(c) ANP 2014, alle rechten voorbehouden

Kamerbreed - zaterdag 20 september 2014

Roger van Boxtel (D66), Ton Heerts (FNV) en Bart van Kent (SP) te gast in Kamerbreed

In Kamerbreed ontvangt Kees Boonman zaterdag drie gasten: D66-senator Roger van Boxtel, FNV-voorzitter Ton Heerts en de Haagse SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Deze politieke week stond in het teken van de Miljoenennota, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben er twee dagen met elkaar en met premier Rutte over gedebatteerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Ton Heerts heeft kritiek op verschillende plannen en eist van het kabinet geen woorden maar banen. Wat betekent dit voor de opstelling van de FNV ten opzichte van de politiek? Staat ons land een hete herfst te wachten?

Roger van Boxtel heeft besloten na de verkiezingen volgend jaar niet terug te keren in de Eerste Kamer. Waarom stopt hij er na 4 jaar mee? En welke rol ziet hij het komend jaar voor zijn partij D66, een van de ‘constructieve oppositiepartijen’?

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei PvdA-leider Diederik Samsom dat het haat zaaien tot in het Nederlandse parlement was doorgedrongen. Hij viel hiermee PVV-leider Geert Wilders aan. Ook in de raadszaal van de Haagse gemeenteraad gaat het er verhit aan toe. De SP-fractie wil een totale boycot van de islamitische Partij van de Eenheid nadat de fractieleider van die partij zich achter de terreurorganisatie ISIS had geschaard. SP-fractievoorzitter Bart van Kent over hoe de terreur in het Midden-Oosten gevolgen heeft tot in de Haagse wijken aan toe.

Kamerbreed, elke zaterdag van 13h-14h op Radio1

Kamerbreed - zaterdag 13 september 2014

Kees Boonman volgt het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

TROS Kamerbreed - zaterdag 06 september 2014

Kees Boonman volgt het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

TROS Kamerbreed - zaterdag 30 augustus 2014

Kees Boonman volgt het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

TROS Kamerbreed - zaterdag 23 augustus 2014

Kees Boonman volgt het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

Kees Boonman volgt het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

Pagina's van dit programma

Terugluisteren

Kies een programma:


Kies een uitzenddatum:


 
Facebook