Kamerbreed

Recente uitzendingen

Attje Kuiken (PvdA), Hans van Baalen (VVD) en Ton Heerts (FNV)
zaterdag 29 augustus 2015

Mensen op de vlucht voor oorlog laten zich niet weerhouden door gevaarlijke boottochten en ellenlange voettochten. Ze zoeken een veilig heenkomen, zoals verschillende Europese landen elke dag merken. En daar ontstaan de problemen, want er is geen gezamenlijk Europees asielbeleid. Landen zijn verdeeld, politieke partijen zijn verdeeld. Zo pleit de PvdA voor afschaffing van de Dublin-akkoorden (asiel aanvragen in eerste land van aankomst), omdat niemand zich eraan houdt. De VVD noemt dat 'symptoom-bestrijding’. Een debat tussen PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken en VVD-Europarlementariër Hans van Baalen over het asiel-en immigratiebeleid van Nederland en van Europa.

De Nederlandse economie trekt na jaren van crisis weer iets aan en het kabinet kan met Prinsjesdag voor het eerst in jaren cadeautjes uitdelen in de vorm van 5 miljard euro lastenverlichting. FNV-voorzitter Ton Heerts legt in Kamerbreed zijn wensenlijstje op tafel. Ook aandacht voor de acties van ambtenaren voor meer loon.

Arie Slob (CU), Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA)
zaterdag 22 augustus 2015

Arie Slob (CU), Esther de Lange (CDA), Paul Tang (PvdA)

In Kamerbreed zijn fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) en de Europese delegatieleiders Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA) te gast. Zij spreken met gastpresentator Jan Mom over het breken van verkiezingsbeloften en het vertrouwen in Griekenland nu het land opnieuw naar de stembus gaat.

In de Tweede Kamer kreeg premier Rutte deze week de volle laag vanwege het breken van zijn verkiezingsbelofte ‘geen cent meer naar Griekenland’. Arie Slob vond dat Rutte moest erkennen dat hij zijn uitspraak uit ‘electorale overwegingen’ had gedaan. Hoe schadelijk zijn verkiezingsbeloften voor het aanzien van de politiek? Hoe komt het vertrouwen in de politiek weer terug?

En wat is er nog over van het vertrouwen in Griekenland? Meteen na het overmaken van de eerste dertien miljard euro trad de Griekse premier Tsipras deze week af. Nieuwe verkiezingen zijn op komst en de beloofde hervormingen dreigen in de knel te komen Tang’s PvdA is voorstander van de steun aan Griekenland. Slob’s ChristenUnie pleit al jaren voor een Grexit. De Lange’s CDA nam deze week een nieuwe positie in: tegen steun aan de Grieken. Daarmee wijkt de partij af van zusterpartijen in andere Europese lidstaten. Waarom kiest het CDA deze positie?

Kamerbreed, elke zaterdag op NPO Radio1 na 13:00 uur

Reinier van Zutphen en Ron Meyer
zaterdag 15 augustus 2015

ANP: ’Belang burger uit het oog verloren bij pgb’

Bij alle veranderingen rond het persoonsgebonden budget zijn de belangen van de burgers ernstig uit het oog verloren. Dat zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

De ombudsman nam daar een klein voorschot op het onderzoek dat hij deed naar de grote problemen met het pgb waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. 25 augustus verschijnt zijn rapport. Rode draad daarin is volgens Van Zutphen: er moet heel veel geleerd worden van hoe dit is verlopen. 'Er zijn hier ongelofelijk veel partijen bij betrokken. Het is zo ingewikkeld gemaakt dat het bijna niet meer is uit te voeren.'

Sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van pgb's, krijgen zorgverleners hun geld niet of te laat.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Reinier van Zutphen en Ron Meyer

 

Van Zutphen is sinds april de Nationale ombudsman en Meyer is kandidaat-voorzitter van de SP. Gastpresentator Suzanne Bosman praat met hen over hun idealen en ambities.

De Nationale ombudsman springt in de bres voor burgers die een conflict hebben met de overheid, bijvoorbeeld met de politie of de belastingdienst. Een vergissing bij het aanvragen van een toeslag kan er zomaar toe leiden dat een burger voor fraude wordt vervolgd. Vorig jaar kwamen er bij de Nationale ombudsman 36.000 klachten binnen over de overheid. Hoe gaat Reinier van Zutphen, voorheen jarenlang rechter, ervoor zorgen dat burger en overheid elkaar weer wat meer gaan vertrouwen?

Ron Meyer is FNV-bestuurder en al 10 jaar actief voor de SP in Heerlen, waar de socialisten de grootste partij zijn. Nu wil hij de overstap naar de landelijke politiek maken. Hij wil Jan Marijnissen opvolgen, die na 27 jaar het voorzitterschap van de SP neerlegt. Welke koers wil Meyer met de SP gaan varen?

Kamerbreed, elke zaterdag na 13:00 uur op Radio1

Gert-Jan Segers, Arjo Klamer en Arnoud Odding
zaterdag 08 augustus 2015

Kritiek ChristenUnie op Van der Steur

HILVERSUM (ANP) - Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is bezig het conflict met de politievakbonden te escaleren. Die harde kritiek uitte ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Segers doelde op uitlatingen van Van der Steur vrijdag. De minister meldde dat het kabinet geen extra geld meer heeft voor agenten. Hij uitte daarnaast kritiek op de acties van de politiebonden, waardoor onder meer vijf eredivisiewedstrijden zijn afgelast dit weekeinde. Van der Steur noemde dat ,,verschrikkelijk en onbegrijpelijk''.

Segers vindt dat de VVD-minister met die opmerkingen ,,olie op het vuur'' gooit, in plaats van in het conflict met de politiebonden te de-escaleren. Segers vindt ook dat het kabinet wel degelijk extra geld moet vinden voor politiemensen. Hij begrijpt waar de kwaadheid van agenten vandaan komt, na jarenlang salarissen op de nullijn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gert-Jan Segers (CU), Arjo Klamer (SP) en Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe)

Gastpresentator Remko Theulings praat met hen over voetbal, kunst & cultuur en wie dat moet betalen.

Actievoerende politie-agenten hebben voetbalminnend Nederland tegen zich in het harnas gejaagd. Door hun werkonderbreking wordt de start van de voetbalcompetitie dit weekend grotendeels uitgesteld. De voetbalfans vinden dat zij onterecht het slachtoffer worden van het cao-conflict tussen de politie en minister Van der Steur. De politie kaatst de bal terug en vraagt zich af waarom we het normaal vinden dat er elke week zoveel agenten bij voetbalwedstrijden worden ingezet. Kortom: moet de belastingbetaler opdraaien voor het in toom houden van hooligans buiten het stadion? Aan ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers de vraag waar hij staat in deze discussie.

Vlak voor het zomerreces heeft minister Bussemaker een deel van de bezuinigingen op kunst & cultuur teruggedraaid. Daarmee werd onder andere het Rijksmuseum Twenthe gered. Is kunstsubsidie nog van deze tijd of moeten instellingen en kunstenaars zich meer als ondernemer gaan gedragen? Arnoud Odding is te gast. Hij werd directeur van het Rijksmuseum Twenthe op het moment dat de rijksoverheid de subsidiekraan grotendeels dichtdraaide. Ook Arjo Klamer, professor in de Economie van Kunst en Cultuur en SP-wethouder, is te gast. Hij is kritisch over kunstsubsidies: ze kunnen leiden tot een verarming van de wereld van de kunsten.

Frank van Kappen, Raymond Knops, Kati Piri
zaterdag 01 augustus 2015

Frank van Kappen, Kati Piri en Raymond Knops zijn te gast in Kamerbreed.  Van Kappen is generaal-majoor b.d. en VVD-senator. Piri is PvdA-Europarlementariër en de Turkije-rapporteur van het Europees Parlement. Knops is de buitenland- en defensiespecialist van het CDA in de Tweede Kamer.

Gastpresentator Suzanne Bosman praat met hen over de burgeroorlog in Syrië, over de terreur van Islamitische Staat, over de aanvallen van Turkije op IS en op de Koerden. Hoe zorgelijk is de situatie, welke rol is er voor de Europese Unie en de NAVO weggelegd en wat betekent dit voor de toetreding van Turkije tot de EU?

Ook de situatie rondom Syrië wordt besproken. Kati Piri was vorige week nog in Israël en de Westelijke Jordaanoever. Zijn de mensen bang dat IS ook daar zal opduiken? En hoe kijken Van Kappen, Piri en Knops aan tegen de atoomdeal met Iran, van oudsher een  bondgenoot van Syrië?

Frans Timmermans
zaterdag 25 juli 2015

HILVERSUM (ANP) - Bij de aanpak van de grote stroom vluchtelingen naar Europa is de terugkeer van afgewezen asielzoekers cruciaal. Terugsturen van mensen die niet mogen blijven, kan nog strenger. Dat zei eurocommissaris Frans Timmermans zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

De bewaking van de buitengrenzen van Europa moet veel beter, vindt Timmermans. Het hek dat Hongarije bouwt om vluchtelingen tegen te houden die via Servië het land binnenkomen, noemde de eurocommissaris ,,niet de meest verstandige benadering". Maar hij vindt het ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van EU-lidstaten om Hongarije te steunen bij een betere grensbewaking.

Timmermans was optimistisch over de verdeling van vluchtelingen over de EU. Bindende afspraken over opvang van asielzoekers die via Griekenland en Italië binnenkomen, zaten er niet in. Maar volgens de eurocommissaris komen de aantallen die EU-landen nu vrijwillig opnemen toch al aardig in de buurt van de aanvankelijk beoogde bindende quota.

Tot nu toe worden 32.000 vluchtelingen in de EU opgevangen. Het is de bedoeling dat er uiterlijk in december een oplossing is voor de resterende 8000 asielzoekers. Nederland neemt de komende twee jaar ruim 2000 vluchtelingen uit deze groep op.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frans Timmersmans (PvdA)

Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) is 25 juli te gast in Kamerbreed. Hij gaf eind vorig jaar zijn droombaan als minister van Buitenlandse Zaken op en werd de rechterhand van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Europa beleeft turbulente tijden: Griekenland lijkt binnen de eurozone te blijven, de Britten dreigen de Europese Unie helemaal te verlaten, over de opvang van bootvluchtelingen wordt geruzied door de EU-lidstaten en veel van de 500 miljoen Europese burgers zijn cynisch over of teleurgesteld in het verhaal van de Europese samenwerking.

Aan Frans Timmermans de taak het vertrouwen van de burgers te herwinnen, want ‘dit is de Commissie van de laatste kans’, aldus EC-voorzitter Juncker. Kees Boonman praat met Frans Timmermans over zijn werk, zijn Europese idealen en zijn partij, de PvdA.

Alex Brenninkmeijer
zaterdag 18 juli 2015

Kees Boonman ontvangt zaterdag 18 juli Alex Brenninkmeijer in Kamerbreed. Brenninkmeijer is lid van de Europese Rekenkamer en hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Tot begin vorig jaar was hij de Nationale Ombudsman. Een gesprek over de idealen en dagelijkse realiteit van de Europese Unie en de rechtsstaat.

De EU verkeert in zwaar economisch weer; een van de lidstaten, Griekenland, bevindt zich permanent aan de rand van de afgrond; ruzies en wantrouwen tussen landen zijn het gevolg. Wat betekent dit voor de toekomst van en het vertrouwen in de Europese Unie?

De Europese Rekenkamer noemt zichzelf ‘hoedster van de EU-financiën’ en waakt daarmee over de belangen van de Europese belastingbetalers. Al jaren kampt de Europese Unie met het imago van bureaucratische geldverspiller. Brenninkmeijer stelt dat het niet zozeer gaat om verspilling als wel om slechte boekhouding.

Als jurist houdt Brenninkmeijer zich al zijn hele werkzame leven bezig met het recht en de rechtsstaat. In zijn oratie eerder dit jaar stelde hij dat Nederland zakt bij een stresstest over de rechtsstaat. In Kamerbreed licht hij zijn zorgen en oplossingen toe.

Spekman (PvdA) en Eickhout (GroenLinks)
zaterdag 11 juli 2015

ANP: Spekman wil door als partijvoorzitter PvdA

HILVERSUM (ANP) - Hans Spekman wil voorzitter van de PvdA blijven. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in het radioprogramma Kamerbreed.

Spekman is voor zijn gevoel nog niet klaar. De komende jaren wil hij de mensen in de wijken de zeggenschap over hun leven teruggeven. En hoewel veel politieke partijen het moeilijk hebben en hun ledental zien teruglopen wil hij tegen die trend in de PvdA laten groeien. Ook wil hij meer samenwerken met andere linkse partijen als GroenLinks en SP. ,,We laten ons als linkse politiek te vaak tegen elkaar uitspelen. Rechts maakt iedere keer wel een front, dat moeten wij ook doen'', aldus Spekman.

Hans Spekman is sinds 2012 voorzitter van de PvdA. Hij volgde toen Lilianne Ploumen op. Eerder (vanaf 2006) zat Spekman voor de partij in de Tweede Kamer en was hij wethouder in Utrecht.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Hans Spekman (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks)

PvdA-voorzitter Hans Spekman en GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout zijn te gast in Kamerbreed. Kees Boonman praat met hen over de toekomst van de euro, de Europese Unie en de Partij van de Arbeid.

Griekenland lijkt -opnieuw- gered van een totaal faillissement. Maar de Europese Unie beleefde een historische week. Aan Bas Eickhout de vraag hoeveel crises de EU nog kan hebben en wat er deze week eigenlijk echt op het spel heeft gestaan.

De Tweede Kamer en het kabinet zijn aan het grote zomerreces begonnen; een mooi moment om met Hans Spekman de balans op te maken. Zijn PvdA regeert nu bijna drie jaar met de VVD. Net als in Griekenland zijn de bezuinigingen en hervormingen ook niet aan Nederland voorbij gegaan. Dat heeft voor nogal wat onrust onder de PvdA-achterban gezorgd. Wat drijft Spekman om onder deze moeilijke omstandigheden onvermoeibaar de sociaal democratische idealen uit te blijven dragen?

Kamerbreed, elke zaterdag op NPO Radio 1 na 13:00 uur

De Lange (CDA), Koolmees (D66), Schouten (CU)
zaterdag 27 juni 2015

ANP: Wilders wil ook referendum

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet een referendum houden over de vraag of er meer geld naar Griekenland moet gaan. Dat vindt PVV-leider Geert Wilders. ,,Zij een referendum, wij een referendum!'', twitterde Wilders zaterdag. Hij is tegen meer steun voor de Grieken.

Wilders reageerde op de aankondiging van de Griekse premier Alexis Tsipras dat hij op 5 juli een referendum wil houden over het financiële reddingsplan voor zijn land. Zaterdag komen de ministers van Financiën van de eurozone weer bijeen in Brussel om daarover verder te praten.

D66-Kamerlid Wouter Koolmees begrijpt niet dat Tsipras nu nog met een referendum komt. ,,Dat is veel te laat", zei hij in het radioprogramma Kamerbreed. ,,Het is duiken voor verantwoordelijkheid, terwijl het nu een zootje is in Griekenland, met rijen mensen voor de pinautomaten.''

SP-Kamerlid Arnold Merkies hekelde de teleurgestelde reactie van minister Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, op het voorgenomen Griekse referendum. ,,Als Dijsselbloem het Griekse volk niet aan het woord wil laten, zegt dat alles over hoezeer er geen rekening wordt gehouden met de Grieken.''

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esther de Lange (CDA), Carola Schouten (CU) en Wouter Koolmees (D66)

Esther de Lange (CDA), Carola Schouten (CU) en Wouter Koolmees (D66) zijn te gast in Kamerbreed. Esther de Lange is CDA-delegatieleider in het Europees Parlement en volgt de ontwikkelingen rondom Griekenland en de bootvluchtelingen van dichtbij. Op beide terreinen is sprake van een crisis: Griekenland staat op de rand van een faillissement en verkeert op voet van oorlog met de geldschieters.

De vraag is of het dit weekend zal lukken de strijdbijl te begraven zodat een bankroet voorkomen kan worden. Of is een Grieks vertrek uit de eurozone, zoals Carola Schouten van de ChristenUnie bepleit, toch een betere oplossing voor alle betrokkenen? En hoe standvastig is het geloof van D66-er Wouter Koolmees nog in de Europese Unie nu er zoveel onenigheid en onrust is?

De Europese regeringsleiders zijn onderling ernstig verdeeld over de opvang van bootvluchtelingen, die elke dag hun toevlucht zoeken in vooral Italië en Griekenland. De Europese Commissie vindt dat de vluchtelingen over alle EU-landen verspreid moeten worden, maar verschillende landen -waaronder vooral Oost-Europese- weigeren hieraan mee te werken. Hongarije bouwt zelfs een 175 km lang hek om de migranten tegen te houden. Wat betekent het gebrek aan onderlinge solidariteit voor de vluchtelingen en voor het vertrouwen in de Europese Unie?

Kamerbreed, elke zaterdag na 13h op NPO Radio 1

Van Baalen (VVD), Tang (PvdA) en De Jong (SP)
zaterdag 20 juni 2015

Hans van Baalen (VVD), Paul Tang (PvdA) en Dennis de Jong (SP)

In Kamerbreed zijn de Europarlementariërs Hans van Baalen (VVD), Paul Tang (PvdA) en Dennis de Jong (SP) te gast. Wat is er nog over van de Europese gedachte van vrede, veiligheid en welvaart nu er ruzie is met Griekenland en de grenzen weer op slot dreigen te gaan?

De spanning rond Griekenland loopt steeds verder op. Is een Grexit, een uittreden uit de euro, nog te voorkomen. En hoe?

Maandag is er een extra ingelaste Europese top over de Griekse schuldencrisis. Als er eind deze maand geen akkoord is met de Griekse regering, dan gaat het land failliet. Een uittreden uit de euro en zelfs uit de Europese Unie behoort tot de mogelijkheden.

De liberaal Van Baalen vindt dat Griekenland uit de euro moet stappen als het zijn afspraken niet nakomt. SP’er De Jong benadrukt dat de schuldeisers zich soepeler naar Griekenland moeten opstellen. Sociaaldemocraat Tang stelt dat de EU oog moet hebben voor de Griekse noden, maar vindt ook dat de Grieken hun economie nu echt moeten hervormen.

Ook aandacht in Kamerbreed voor de vluchtelingenproblematiek in Europa. Steeds meer lidstaten, zoals Frankrijk en Hongarije, dreigen de grenzen te sluiten. En ook VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra hint daar op. Is het Europa van de open grenzen verleden tijd?

Kamerbreed, elke zaterdag na 13.00 uur op NPO Radio 1.

Elke zaterdag van 13.15 tot 14.00 uur volgt Kees Boonman het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

Terugluisteren

Kies een programma:


Kies een uitzenddatum:


 
Facebook