Kamerbreed

Recente uitzendingen

Kamerbreed
zaterdag 21 mei 2016

Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66) en Maurice Limmen (CNV)
Zaterdag zijn CNV-voorzitter Maurice Limmen, D66-Kamerlid Steven van Weyenberg en PvdA-Kamerlid Roos Vermeij te gast in Kamerbreed. Kees Boonman praat met hen over geld: hoe kom je er nu aan en hoe heb je er na je pensioen ook nog genoeg van? 
De lage rente bedreigt de pensioenen van miljoenen Nederlanders. Ook zijn er steeds meer mensen die niet sparen voor later, zoals flexwerkers en zzp’ers. D66’er Steven van Weyenberg is voor een hele andere opzet van het pensioensysteem, met veel meer ruimte voor individuele keuzes. Dat ondermijnt juist de solidariteit en dat moeten we koesteren, zegt PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. In Kamerbreed een debat.
Het CNV van Maurice Limmen is betrokken bij een verkenning over de toekomst van de pensioenen van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarin wordt voorzichtig gehint op een meer individueel pensioen, maar de grote vraag is of er voldoende draagvlak voor is bij vakbondsleden en linkse politici. Hoe vindt Limmen dat het pensioenstelsel van de toekomst eruit moet zien? 
Deze week bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat het vaak niet bekend is of projecten die 55-plussers aan het werk moeten helpen, wel zinvol zijn. Minister Asscher heeft hiervoor circa 266 miljoen euro beschikbaar. Is dit geld wel zinvol besteed? Hoe komen groepen die nu moeilijk werk vinden, zoals jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten, wél makkelijker werk? 
Kamerbreed, elke zaterdag na 13:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal Politiek 24.

Kamerbreed
zaterdag 14 mei 2016

Paul Tang (PvdA), Wouter Koolmees (D66) en Arnold Merkies (SP)

Zaterdag zijn Europarlementariër Paul Tang (PvdA) en de Tweede Kamerleden Wouter Koolmees (D66) en Arnold Merkies (SP) te gast in Kamerbreed. Gastpresentator Bas van Werven praat met hen over de noden van Griekenland en de eisen van Turkije.

Afgelopen zomer is een vertrek van Griekenland uit de eurozone ternauwernood afgewend. Maar opnieuw zoemt het woord Grexit rond. Op 24 mei beslissen de landen binnen de eurozone of Griekenland opnieuw geld krijgt uit het afgesproken hulppakket en of er schuldverlichting mogelijk is. Vinden de financieel woordvoerders Wouter Koolmees (D66) en Arnold Merkies (SP) dat de Grieken voldoende vorderingen maken? Houden zij een Grexit nog voor mogelijk? En hoe komt Griekenland uit de negatieve spiraal van het stapelen van bezuiniging op bezuiniging?

De Turkse president Erdogan vindt dat de Europese Unie haast moet maken met het visumvrij reizen voor Turken. Anders dreigt hij de vluchtelingendeal met de Europese Unie op te blazen. Het Europees Parlement nam een voorstel over visumvrij reizen deze week niet in behandeling, omdat de Turken nog niet aan alle 72 eisen voldoen. Hoe hard vindt Paul Tang (PvdA) dat de EU het spel moet spelen? Moet de EU zich soepeler opstellen nu er door de vluchtelingendeal met Turkije nog maar heel weinig Syriërs naar Nederland komen?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 uur en 14:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 07 mei 2016

Ton Heerts (FNV) en Hans van Baalen (VVD)
FNV-voorzitter Ton Heerts en VVD-Europarlementariër Hans van Baalen te gast bij Kamerbreed.

Kees Boonman spreekt met Heerts over zijn afscheid als voorzitter van de grootste vakcentrale van Nederland, de toekomst van de arbeidsmarkt en de tweedeling in de samenleving. Wat heeft de FNV in de vier jaar dat hij voorzitter was bereikt?

De Europese Commissie vindt dat Turkije op een haar na klaar is voor visumvrij reizen naar de EU. Vindt VVD-delegatieleider Van Baalen dat ook? En moet de EU wel akkoorden sluiten met Turkije nu het land zich onder leiding van president Erdogan steeds meer tot een autoritair land ontwikkelt? 

Verder een debat over TTIP, het handelsverdrag waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten momenteel in het geheim spreken. Gespreksverslagen van de onderhandelingen zijn deze week uitgelekt. Van Baalen is voorstander van dit verdrag, Heerts is vooralsnog tegen. Tegenstanders van TTIP willen dat Nederlanders zich in een referendum over het verdrag uitspreken.

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 30 april 2016

Zaterdag was PvdA-leider Diederik Samsom te gast in Kamerbreed. Kees Boonman sprak met Samsom over de tweedeling in de samenleving, de vluchtelingencrisis en over de PvdA, die dit weekend haar zeventigste verjaardag vierde. 

Diederik Samsom leidt de op een na grootse partij in de Tweede Kamer. Zijn partij zit in het kabinet, maar krijgt hiervoor in de peilingen geen enkele waardering. Wat is de winst van regeren met de VVD?

Verheffen en verbinden, dat is van oudsher de missie van de sociaaldemocratie. Hoe belangrijk zijn deze idealen anno 2016? En wat is er, nu de PvdA regeert, op dit punt de afgelopen jaren bereikt? Is er meer of minder tweedeling in de samenleving?

Samsom was een van de pleitbezorgers in Europa van de vluchtelingendeal met Turkije. Afspraak is dat Turkije vluchtelingen belet naar Griekenland te varen. De Europese Unie zette tegelijkertijd een luchtbrug in Turkije op om Syrische vluchtelingen naar Europa te brengen. Werken de afspraken met Turkije? En wat moet Europa doen nu de vrijheid van meningsuiting onder de Turkse president Erdogan steeds verder onder druk komt te staan?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 23 april 2016

Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks), Anne Mulder (Tweede Kamerlid VVD) en Michiel Servaes (Tweede Kamerlid PvdA) zijn te gast in Kamerbreed.

Bas Eickhout is delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement. ‘Waarom beginnen mensen al bij voorbaat te gapen als je begint over de Brusselse politiek terwijl ze er als de kippen bij zijn als er in Den Haag een Kamervoorzitter opstapt of een nieuwe lijsttrekker wordt gekozen?’  Dit is een citaat uit ‘Klimaatmores’, Eickhouts deze week verschenen boek. Hij geeft daarin een inkijkje in de totstandkoming van klimaatbeleid en de werking van de Europese politiek. Kees Boonman praat met hem over ‘Brussel’, de macht van lobbyisten en over GroenLinks. Zaterdag is het congres van deze partij waarop Jesse Klaver tot lijsttrekker wordt benoemd.

Anne Mulder is Europawoordvoerder van de VVD en Michiel Servaes is woordvoerder buitenland van de PvdA. Kees Boonman praat met hen over het referendum over de Brexit: wat betekent het voor Nederland en de rest van Europa als de Britten op 23 juni besluiten uit de Europese Unie te stappen?

Ook de relatie met Turkije en het vertrouwen in Europa wordt besproken: wat is het Nederlandse ‘nee’ tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne eigenlijk waard, nu de Europese Commissie deze week heeft gezegd dat Oekraïners binnenkort zonder visum naar EU-landen mogen reizen?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 16 april 2016

Zaterdag zijn de Tweede Kamerfractievoorzitters Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) te gast in Kamerbreed. Kees Boonman praat met beide partijleiders over internationale belastingontduiking, de vluchtelingendeal met Turkije en of het ‘nee’ bij het referendum eigenlijk ‘ja’ is.

De ‘Panama Papers’ houden de gemoederen wereldwijd bezig. De Tweede Kamer staat voor de beslissing of er een mini-enquête moet komen naar belastingparadijzen. Klaver is daar voorstander van, Buma twijfelt of zo’n enquête niet te vroeg komt.

De Tweede Kamer sprak deze week ook over de vluchtelingendeal met Turkije en de uitkomsten van het Oekraïne-referendum. Voor zowel Buma als Klaver was de reactie van het kabinet onbevredigend. Deze thema’s zullen de politiek de komende maanden blijven beheersen. Hoe denken zij het kabinet op andere gedachten te kunnen brengen?

Deze week werd bekend dat Sybrand Buma bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker van het CDA is. Volgende week wordt Jesse Klaver op het congres van GroenLinks voorgedragen om de lijst aan te voeren.

Kamerbreed
zaterdag 09 april 2016

Zaterdag zijn in Kamerbreed SP-voorzitter Ron Meyer, CDA-senator Ben Knapen en René Cuperus van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA) te gast. Kees Boonman praat met hen over de gevolgen van het ‘nee’ bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Wat betekent de uitslag? Wat moet het kabinet nu doen? En zijn referenda en andere vormen van directe democratie het juiste antwoord om de kloof tussen burger en politiek te dichten?

De SP voerde campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Voorzitter Ron Meyer vindt dat het kabinet de uitslag nu moet respecteren. Hij is er bepaald niet gerust op dat dit ook gebeurt. Meyer vreest dat de kloof tussen burger en bestuur groter wordt als het kabinet de uitkomst niet serieus neemt.
Oud-staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen (CDA) is tegen referenda en ongelukkig met de volksraadpleging van afgelopen week. Buitenlandse verdragen lenen zich daar volgens hem niet voor. Eerste Kamerlid Knapen voorziet dat het ‘nee’ van woensdag slechts tot geringe aanpassingen in het associatieverdrag leidt.

René Cuperus werkt bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. Hij is voorstander van het middel referendum, maar kritisch over het Oekraïne-referendum: het drijft het conflict tussen establishment en anti-establishment volgens hem onnodig op de spits.

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur te beluisteren op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 02 april 2016

Zaterdag ontvangt Kamerbreed de fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66, Tweede Kamer) en Tiny Kox (SP, Eerste Kamer). Voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne, dat is de vraag. Het referendum wordt komende woensdag gehouden. Kees Boonman leidt het debat tussen voorstander Pechtold en tegenstander Kox.

Een ja-stem bij het referendum is goed voor vrede en veiligheid in Europa, zegt D66-leider Pechtold. Ook zijn volgens hem zowel de economie van Oekraïne als Nederland gebaat bij het verdrag. Het associatieverdrag is ook een handelsverdrag.  

Volgens Kox leidt het tot nog meer verwijdering tussen Rusland, het buurland van Oekraïne, en de Europese Unie. Daarnaast is Kox van mening dat het verdrag de corruptie niet vermindert en de mensenrechten niet verbetert.

In Kamerbreed ook aandacht voor de positie van minister Van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie. Hij kwam deze week in de Tweede Kamer onder vuur te liggen over zijn terreuraanpak. Het debat gaat donderdag verder. De SP zegde eerder al het vertrouwen in de minister op. Steunt D66-leider Pechtold de VVD-bewindsman nog?

Kamerbreed, elke zaterdag tussen 13:00 en 14:00 uur te beluisteren op NPO Radio 1 en te zien op themakanaal NPO Politiek.

Kamerbreed
zaterdag 26 maart 2016

Nieuws uit Kamerbreed: D66 wil enquête naar antiterreurbeleid van EU

DEN HAAG (ANP) - D66 vindt dat het Europees Parlement een parlementaire enquête moet houden naar het Europese antiterreurbeleid. Dat zei D66-europarlementariër Sophie in 't Veld in het radioprogramma Kamerbreed zaterdag naar aanleiding van de aanslagen in Brussel.

Volgens haar blijkt na elke aanslag weer dat er geen informatie wordt gedeeld door de inlichtingendiensten van de EU-lidstaten. Het onderzoek van het EP moet volgens haar duidelijk maken waar het beleid faalt.

Het is onaanvaardbaar dat diensten weigeren om inlichtingen te delen, aldus In 't Veld. ,,Je moet mensen zekerheid bieden dat je er alles aan gedaan hebt om aanslagen te voorkomen."

Vijf jaar geleden is volgens haar al door het Europees Parlement gevraagd om een evaluatie van de antiterreurmaatregelen, maar hebben de Europese Commissie en de lidstaten hier nooit op gereageerd.

——————————————————————————————————————————————————————Kim Putters (SCP), Gert-Jan Segers (CU) en Sophie in 't Veld (D66) 

Zaterdag zijn Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Gert-Jan Segers (Tweede Kamer-fractievoorzitter ChristenUnie) en Sophie in ’t Veld (Europees delegatieleider D66) te gast in Kamerbreed. Zij praten onder leiding van Kees Boonman over de politieke en maatschappelijke gevolgen van de terreuraanslagen in Brussel.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meet constant de temperatuur in de samenleving. Aan directeur Kim Putters de vraag wat de terreuraanslagen in Brussel doen met het gemoed van de Nederlander. Putters waarschuwde eerder voor een ‘tikkende tijdbom’: het groter wordende etnische conflict. Welk beroep doet hij op de politiek en de samenleving?

Volgende week spreekt de Tweede Kamer over de Nederlandse aanpak van terreur. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie neemt een voorschot op dit debat. Hij heeft veel vragen aan VVD-minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Hoe kan het dat de Belg El-Bakraoui, die zich dinsdag in Brussel opblies, Nederland kon binnenkomen? Waarom werd een waarschuwing vooraf van Turkije niet gelezen? En is Segers bereid privacy in te leveren in de strijd tegen terreur?

Sophie in ’ t Veld is het zat dat er steeds weer bij het Europees Parlement wordt aangeklopt voor meer maatregelen tegen terreur. De delegatieleider van D66 in het Europees Parlement stelt dat Europese veiligheidsdiensten falen en dat ze meer moeten samenwerken. Ook vindt de D66’er het de hoogste tijd dat de lidstaten vluchtgegevens van passagiers binnen Europa gaan delen.

Kamerbreed, elke zaterdag van 13:00 tot 14:00 uur op NPO Radio 1.

Kamerbreed
zaterdag 19 maart 2016

Nieuws uit Kamerbreed:Hennis wil 2 miljard euro extra voor Defensie
HILVERSUM (ANP) - Defensieminister Jeanine Hennis wil de komende jaren 2 miljard euro extra voor Defensie. Dat is nodig om uit te komen op het gemiddelde van de Europese NAVO-landen. Dat zei Hennis zaterdag in het NPO Radio1-programma Kamerbreed. Hennis houdt dit gemiddelde als ,,logisch richtpunt'' aan.

,,En dat hoeft echt niet in één jaar", zei de minister. Volgens haar moet Nederland zich, bijvoorbeeld ook bij een volgende formatie, gaan richten op in ieder geval dat gemiddelde.

Het Europees gemiddelde is 1,43 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het bedrag dat we met zijn allen verdienen. Nederland besteedt nu 1,13 procent van het bbp aan de strijdkrachten.

Defensie heeft onder de vorige kabinetten ongeveer 1 miljard euro moeten bezuinigen. De laatste drie jaren is er weer extra geld bijgekomen, oplopend tot 600 miljoen euro. Voor 2017 hoopt Hennis ook al op meer geld.

Hennis zei dat ze binnenkort weer met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën om de tafel gaat om over extra geld te praten.

——————————————————————————————————————————————————————
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie is zaterdag te gast in Kamerbreed. Kees Boonman praat met haar over de rol van het Nederlandse leger bij internationale conflicten.

Sinds het aantreden van Hennis-Plasschaert als minister van Defensie, in november 2012, zijn de internationale verhoudingen drastisch veranderd. De relatie tussen de NAVO en Rusland is verslechterd vanwege de oorlog in Syrië en het conflict in Oekraïne.De Europese Unie wankelt als gevolg van de ruzie tussen lidstaten over de opvang van vluchtelingen. Terroristische groeperingen die aanslagen plegen zoals in Parijs, lijken de nieuwe vijand.

Hoe kijkt minister Hennis-Plasschaert aan tegen de veranderde internationale situatie en hoe kunnen Nederlandse militairen bijdragen aan een veilige en stabiele wereld?
Jeanine Hennis-Plasschaert is de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Daarvoor was ze lid van de Tweede Kamer en Europarlementariër.

Elke zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur volgt Kees Boonman het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

Terugluisteren

Kies een programma:


Kies een uitzenddatum:


 
Facebook