Kamerbreed

Recente uitzendingen

Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66)
zaterdag 03 oktober 2015

Nieuws uit Kamerbreed: PvdA wil werkweek van 4 dagen

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse werkweek zou vier dagen moeten tellen in plaats van vijf. Dat vindt de PvdA. Tweede-Kamerlid Martijn van Dam zegt in een gesprek met het AD van zaterdag: ,,Veel jonge moeders krijgen een burn-out. Zij werken en doen alle andere dingen die onze moeders zonder werk vroeger ook deden, omdat hun mannen fulltime werken.'' Volgens Van Dam gaat één op de drie vrouwen minder werken als er kinderen komen, tegen één op de twintig mannen. Van Dam vindt dat ervoor gezorgd moet worden dat iedereen een fatsoenlijk salaris kan verdienen met een 36-urige werkweek, vier dagen van negen uur. Dat zou normaal moeten worden. Maar vier werkdagen moet wat hem betreft geen verplichting zijn. ,,Nu gaan veel cao's uit van een 40-urige werkweek'', aldus Van Dam. ,,Dus een verandering brengt inderdaad kosten met zich mee voor werkgevers. De overheid kan met belastingmaatregelen wel helpen door mensen netto meer te laten overhouden en werkgevers minder kosten te laten betalen.''

De oppositie reageert niet echt enthousiast. SP-leider Emile Roemer zei zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed dat hij er niks mee kan. ,,Het is een sympathiek proefballonnetje.'' Maar hij ziet geen concreet voorstel. Roemer denkt dat de PvdA uiteindelijk afhaakt als het tot een echt voorstel komt, zoals wel vaker gebeurt in zijn ogen. Ook D66-leider Alexander Pechtold vindt het idee sympathiek, maar ziet allerlei obstakels waar de PvdA niet op ingaat. Zoals de vraag wie een kortere werkweek moet betalen. Bovendien werken juist in Nederland veel mensen al in deeltijd, zei hij.

————————————————————————————————————————————————————————

Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66)

SP-fractievoorzitter Emile Roemer en D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold zijn zaterdag te gast in Kamerbreed. Presentator Kees Boonman bespreekt met hen de politieke week, waarin de bewindslieden Mansveld (PvdA) en Van der Steur (VVD) vochten voor hun politieke leven. De aankoop van twee Rembrandts leverde minister Bussemaker (PvdA) veel kritiek op. Ondertussen dringt de vraag zich op of het kabinet de Justitiebegroting en het Belastingplan wel door de Eerste Kamer krijgt. Daarvoor is steun van de oppositie nodig.

Hoe groot is het vertrouwen van SP en D66 nog in de bewindslieden die deze week in zwaar kwamen? Waarom slagen Mansveld, Van der Steur en Bussemaker er niet in zonder ruis op de lijn met de Tweede Kamer te communiceren? En wat moet het kabinet doen om toch de steun van D66 en SP te krijgen voor het Belastingplan en de Justitiebegroting?

 

Kamerbreed, elke zaterdag van 13:00 tot 14:00 uur op NPO Radio 1.

Job Cohen (PvdA), Hans Engels (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
zaterdag 26 september 2015

Nieuws uit Kamerbreed: Cohen: vluchtelingenstroom eerlijk verdelen

DEN HAAG (ANP) - De instroom van vluchtelingen moet eerlijk verdeeld worden over Nederland. Dat zei oud-PvdA-leider en oud-staatssecretaris van Justitie Job Cohen zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. Voorkomen moet worden dat kleine dorpen overspoeld worden door vluchtelingen en de bijbehorende problemen, ,,terwijl er in Wassenaar niets gebeurt'', aldus Cohen.

Hij betoogde dat mensen die weinig verdienen meer last hebben van de grote vluchtelingenstromen dan rijkere mensen in Nederland. De politiek moet dat beter verdelen maar ook uitleggen dat mensen die op de vlucht voor oorlog zijn, recht op opvang hebben. Tegelijk moeten politici oog hebben voor de zorgen en angsten die mensen hebben over de komst van duizenden asielzoekers uit landen als Syrië, aldus Cohen.

——————————————————————————————————————————————————

Kamerbreed, elke zaterdag na 13h op NPO Radio 1

Stientje van Veldhoven (D66), Tineke Strik (GroenLinks), Tiny Kox (SP)
zaterdag 19 september 2015

SP: Mansveld moet eer aan zichzelf houden om ProRail

HILVERSUM (ANP) - Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) kan beter zelf haar ontslag indienen als ze tot de conclusie komt dat ze de problemen bij spoorbeheerder ProRail niet kan aanpakken. Dat zei Tiny Kox, Eerste Kamerlid voor de SP, zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

,,Ze zou eens in de spiegel moeten kijken en zich afvragen; ben ik de juiste persoon," zei Kox over Mansveld. ,,Het is heel goed als ze dan zou zeggen: ik treed af." Een motie van wantrouwen, waar sommige partijen al mee schermden, hoeft er dan niet aan te pas te komen.

ProRail komt de komende jaren bijna een half miljard tekort voor projecten aan het spoor, bleek afgelopen week. De verbouwing van het station in Utrecht valt ook nog eens ruim 50 miljoen duurder uit.

—————————————————————————————————————————————————————————

Stientje van Veldhoven (D66), Tineke Strik (GroenLinks) en Tiny Kox (SP)

In Kamerbreed zijn te gast: Stientje van Veldhoven (D66), Tineke Strik (GroenLinks) en Tiny Kox (SP).

Het was de week van Prinsjesdag, de Troonrede, de Miljoenennota en de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Dit jaar stonden niet de koopkrachtplaatjes centraal, maar de vluchtelingencrisis. Het twee dagen durende debat werd gekenmerkt door felle aanvaringen over de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. De PVV stond alleen in het streven geen enkele asielzoeker meer toe te laten. De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn onderling verdeeld over de opvang van asielzoekers.

Vice-fractievoorzitter Stientje van Veldhoven van D66 was nauw betrokken bij het debat. In Kamerbreed maakt ze de balans op.

Voor de regering dreigt er een probleem te ontstaan als er niet meer geld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat, zoals de oppositie eist. En die oppositie is cruciaal, want die is nodig om het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Volgende maand vinden daar de Algemene Politieke Beschouwingen plaats.

Hoe hebben de Eerste Kamer-fractievoorzitters Tineke Strik (GroenLinks) en Tiny Kox (SP) deze week naar het debat gekeken? Welke plannen moet het kabinet veranderen voordat zij instemmen met bijvoorbeeld het Belastingplan en de begroting van Justitie?

Hans de Boer, Han Noten, René Paas
zaterdag 12 september 2015

Nieuws uit Kamerbreed: Werkgeversvoorman geeft pluim aan kabinet

DEN HAAG (ANP) - Werkgeversvoorman Hans de Boer vindt dat het kabinet een ,,flinke pluim'' verdient met de begroting voor 2016 die al is uitgelekt. Hij denkt dat met het aantrekken van de economie zelfs meer nieuwe banen kunnen ontstaan dan verwacht. Dat zei De Boer zaterdag in radioprogramma Kamerbreed.

De voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW noemde het onder meer een goede zaak dat er volgend jaar 5 miljard euro aan lastenverlichting komt voor burgers en bedrijven. Ook vestigde hij de aandacht op wat hij de 'Vriend Piet-regeling' noemt. Die houdt in dat er een fiscale stimulans komt om geld te lenen aan lokale mkb-bedrijven. De werkgevers hebben hard voor die maatregel gelobbyd.

Met de nieuwe plannen is Nederland er volgens De Boer nog niet, maar hij denkt dat er wel stappen in de goede richting worden gezet. Als het aan De Boer ligt, komt er volgend jaar weer een lastenverlichting van 5 miljard. Hij benadrukte dat de lasten de afgelopen jaren flink zijn verzwaard.

Wat betreft de arbeidsmarkt denkt De Boer dat het herstel iets sneller zal gaan dan de modellen voorspellen. De modellen zijn nog al statisch, vindt hij. ,,Ik voel aan dat de omslag op de arbeidsmarkt sneller plaats gaat vinden dat het Centraal Planbureau (CPB) nu voorziet. Er wordt nu gezegd: we blijven zo rond de 600.000 werklozen zitten. Ik denk dat wij volgend jaar rond deze tijd zeggen: het viel 10 procent mee. We zitten ergens tussen de half miljoen en de 600.000.''

De werkgeversvoorman liet op de radio verder weten dat hij na Prinsjesdag in gesprek gaat met het kabinet over het vluchtelingendossier. VNO-NCW maakt zich er hard voor dat de vluchtelingen die naar Nederland komen ook snel aan het werk kunnen. De Boer opperde het idee pas al. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor uitzendorganisaties, die de vluchtelingen op moeilijk te vullen vacatures kunnen plaatsen. De Boer benadrukte daarbij wel het niet de bedoeling is dat de nieuwe krachten Nederlandse werknemers verdringen. In sectoren waar een cao geldt, zouden de vluchtelingen dus gewoon een cao-loon moeten krijgen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans de Boer, Han Noten en René Paas

Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Han Noten (burgemeester Dalfsen/oud-fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer) en René Paas (voorzitter Divosa) zijn te gast in Kamerbreed. Aan de vooravond van Prinsjesdag praat Kees Boonman met hen over hun wensen en verwachtingen met betrekking tot de overheidsbegroting van volgend jaar.

De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn voorbij, blijkt uit de al uitgelekte Prinsjesdag-plannen. Vijf miljard euro kan het kabinet verdelen. Naar wie en wat moet dat geld gaan?

Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW vertelt wat het kabinet volgens de werkgevers moet doen om de economie en daarmee de werkgelegenheid te laten groeien.

Han Noten is burgemeester van Dalfsen en voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Dat betekent dat hij in de gaten houdt hoe de decentralisatie van zorg, jeugdzorg en werk van het rijk naar de gemeenten verloopt. Die overdracht ging gepaard met bezuinigingen. Moet het kabinet eenmalig, nu er geld te verdelen is, extra geld beschikbaar stellen? Of wordt het tijd voor een meer structurele oplossing, een eigen belastinggebied voor gemeenten?

René Paas is voorzitter van de vereniging van directeuren van sociale Diensten, Divosa, en in die hoedanigheid betrokken bij het beleid rondom de bijstand. Door de economische crisis en de afnemende werkgelegenheid is het voor mensen in de bijstand moeilijker dan ooit om aan een baan te komen. Heeft het kabinet voldoende oog voor deze groep mensen of vindt Paas dat er iets extra’s voor hen gedaan moet worden?

Kamerbreed, elke zaterdag na 13h op NPO Radio 1

Elco Brinkman (CDA), Michiel Servaes (PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66)
zaterdag 05 september 2015

In Kamerbreed zijn te gast: Elco Brinkman (CDA), Michiel Servaes (PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Elco Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, was in 1987 als minister verantwoordelijk voor de opening van de eerste asielzoekerscentra in Nederland. Ook toen was er protest van de plaatselijke bevolking, maar de duizenden vluchtelingen verdienden volgens Brinkman een humane opvang en de azc’s kwamen er wel. Hoe kijkt Brinkman aan tegen de huidige discussie over het asielvraagstuk?

Michiel Servaes en Sjoerd Sjoerdsma zijn de buitenland-woordvoerders van PvdA en D66. Ze gaan in debat over de Europese en Nederlandse aanpak van de vluchtelingencrisis. De coalitie van PvdA en VVD spreekt momenteel ook over dit onderwerp. Premier Rutte zei gisteren ‘we moeten nog bevallen van een standpunt’.

Attje Kuiken (PvdA), Hans van Baalen (VVD) en Ton Heerts (FNV)
zaterdag 29 augustus 2015

Mensen op de vlucht voor oorlog laten zich niet weerhouden door gevaarlijke boottochten en ellenlange voettochten. Ze zoeken een veilig heenkomen, zoals verschillende Europese landen elke dag merken. En daar ontstaan de problemen, want er is geen gezamenlijk Europees asielbeleid. Landen zijn verdeeld, politieke partijen zijn verdeeld. Zo pleit de PvdA voor afschaffing van de Dublin-akkoorden (asiel aanvragen in eerste land van aankomst), omdat niemand zich eraan houdt. De VVD noemt dat 'symptoom-bestrijding’. Een debat tussen PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken en VVD-Europarlementariër Hans van Baalen over het asiel-en immigratiebeleid van Nederland en van Europa.

De Nederlandse economie trekt na jaren van crisis weer iets aan en het kabinet kan met Prinsjesdag voor het eerst in jaren cadeautjes uitdelen in de vorm van 5 miljard euro lastenverlichting. FNV-voorzitter Ton Heerts legt in Kamerbreed zijn wensenlijstje op tafel. Ook aandacht voor de acties van ambtenaren voor meer loon.

Arie Slob (CU), Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA)
zaterdag 22 augustus 2015

Arie Slob (CU), Esther de Lange (CDA), Paul Tang (PvdA)

In Kamerbreed zijn fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) en de Europese delegatieleiders Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA) te gast. Zij spreken met gastpresentator Jan Mom over het breken van verkiezingsbeloften en het vertrouwen in Griekenland nu het land opnieuw naar de stembus gaat.

In de Tweede Kamer kreeg premier Rutte deze week de volle laag vanwege het breken van zijn verkiezingsbelofte ‘geen cent meer naar Griekenland’. Arie Slob vond dat Rutte moest erkennen dat hij zijn uitspraak uit ‘electorale overwegingen’ had gedaan. Hoe schadelijk zijn verkiezingsbeloften voor het aanzien van de politiek? Hoe komt het vertrouwen in de politiek weer terug?

En wat is er nog over van het vertrouwen in Griekenland? Meteen na het overmaken van de eerste dertien miljard euro trad de Griekse premier Tsipras deze week af. Nieuwe verkiezingen zijn op komst en de beloofde hervormingen dreigen in de knel te komen Tang’s PvdA is voorstander van de steun aan Griekenland. Slob’s ChristenUnie pleit al jaren voor een Grexit. De Lange’s CDA nam deze week een nieuwe positie in: tegen steun aan de Grieken. Daarmee wijkt de partij af van zusterpartijen in andere Europese lidstaten. Waarom kiest het CDA deze positie?

Kamerbreed, elke zaterdag op NPO Radio1 na 13:00 uur

Reinier van Zutphen en Ron Meyer
zaterdag 15 augustus 2015

ANP: ’Belang burger uit het oog verloren bij pgb’

Bij alle veranderingen rond het persoonsgebonden budget zijn de belangen van de burgers ernstig uit het oog verloren. Dat zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

De ombudsman nam daar een klein voorschot op het onderzoek dat hij deed naar de grote problemen met het pgb waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. 25 augustus verschijnt zijn rapport. Rode draad daarin is volgens Van Zutphen: er moet heel veel geleerd worden van hoe dit is verlopen. 'Er zijn hier ongelofelijk veel partijen bij betrokken. Het is zo ingewikkeld gemaakt dat het bijna niet meer is uit te voeren.'

Sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar verantwoordelijk werd voor de uitbetaling van pgb's, krijgen zorgverleners hun geld niet of te laat.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Reinier van Zutphen en Ron Meyer

 

Van Zutphen is sinds april de Nationale ombudsman en Meyer is kandidaat-voorzitter van de SP. Gastpresentator Suzanne Bosman praat met hen over hun idealen en ambities.

De Nationale ombudsman springt in de bres voor burgers die een conflict hebben met de overheid, bijvoorbeeld met de politie of de belastingdienst. Een vergissing bij het aanvragen van een toeslag kan er zomaar toe leiden dat een burger voor fraude wordt vervolgd. Vorig jaar kwamen er bij de Nationale ombudsman 36.000 klachten binnen over de overheid. Hoe gaat Reinier van Zutphen, voorheen jarenlang rechter, ervoor zorgen dat burger en overheid elkaar weer wat meer gaan vertrouwen?

Ron Meyer is FNV-bestuurder en al 10 jaar actief voor de SP in Heerlen, waar de socialisten de grootste partij zijn. Nu wil hij de overstap naar de landelijke politiek maken. Hij wil Jan Marijnissen opvolgen, die na 27 jaar het voorzitterschap van de SP neerlegt. Welke koers wil Meyer met de SP gaan varen?

Kamerbreed, elke zaterdag na 13:00 uur op Radio1

Gert-Jan Segers, Arjo Klamer en Arnoud Odding
zaterdag 08 augustus 2015

Kritiek ChristenUnie op Van der Steur

HILVERSUM (ANP) - Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is bezig het conflict met de politievakbonden te escaleren. Die harde kritiek uitte ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Segers doelde op uitlatingen van Van der Steur vrijdag. De minister meldde dat het kabinet geen extra geld meer heeft voor agenten. Hij uitte daarnaast kritiek op de acties van de politiebonden, waardoor onder meer vijf eredivisiewedstrijden zijn afgelast dit weekeinde. Van der Steur noemde dat ,,verschrikkelijk en onbegrijpelijk''.

Segers vindt dat de VVD-minister met die opmerkingen ,,olie op het vuur'' gooit, in plaats van in het conflict met de politiebonden te de-escaleren. Segers vindt ook dat het kabinet wel degelijk extra geld moet vinden voor politiemensen. Hij begrijpt waar de kwaadheid van agenten vandaan komt, na jarenlang salarissen op de nullijn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gert-Jan Segers (CU), Arjo Klamer (SP) en Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe)

Gastpresentator Remko Theulings praat met hen over voetbal, kunst & cultuur en wie dat moet betalen.

Actievoerende politie-agenten hebben voetbalminnend Nederland tegen zich in het harnas gejaagd. Door hun werkonderbreking wordt de start van de voetbalcompetitie dit weekend grotendeels uitgesteld. De voetbalfans vinden dat zij onterecht het slachtoffer worden van het cao-conflict tussen de politie en minister Van der Steur. De politie kaatst de bal terug en vraagt zich af waarom we het normaal vinden dat er elke week zoveel agenten bij voetbalwedstrijden worden ingezet. Kortom: moet de belastingbetaler opdraaien voor het in toom houden van hooligans buiten het stadion? Aan ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers de vraag waar hij staat in deze discussie.

Vlak voor het zomerreces heeft minister Bussemaker een deel van de bezuinigingen op kunst & cultuur teruggedraaid. Daarmee werd onder andere het Rijksmuseum Twenthe gered. Is kunstsubsidie nog van deze tijd of moeten instellingen en kunstenaars zich meer als ondernemer gaan gedragen? Arnoud Odding is te gast. Hij werd directeur van het Rijksmuseum Twenthe op het moment dat de rijksoverheid de subsidiekraan grotendeels dichtdraaide. Ook Arjo Klamer, professor in de Economie van Kunst en Cultuur en SP-wethouder, is te gast. Hij is kritisch over kunstsubsidies: ze kunnen leiden tot een verarming van de wereld van de kunsten.

Frank van Kappen, Raymond Knops, Kati Piri
zaterdag 01 augustus 2015

Frank van Kappen, Kati Piri en Raymond Knops zijn te gast in Kamerbreed.  Van Kappen is generaal-majoor b.d. en VVD-senator. Piri is PvdA-Europarlementariër en de Turkije-rapporteur van het Europees Parlement. Knops is de buitenland- en defensiespecialist van het CDA in de Tweede Kamer.

Gastpresentator Suzanne Bosman praat met hen over de burgeroorlog in Syrië, over de terreur van Islamitische Staat, over de aanvallen van Turkije op IS en op de Koerden. Hoe zorgelijk is de situatie, welke rol is er voor de Europese Unie en de NAVO weggelegd en wat betekent dit voor de toetreding van Turkije tot de EU?

Ook de situatie rondom Syrië wordt besproken. Kati Piri was vorige week nog in Israël en de Westelijke Jordaanoever. Zijn de mensen bang dat IS ook daar zal opduiken? En hoe kijken Van Kappen, Piri en Knops aan tegen de atoomdeal met Iran, van oudsher een  bondgenoot van Syrië?

Elke zaterdag van 13.15 tot 14.00 uur volgt Kees Boonman het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.

Terugluisteren

Kies een programma:


Kies een uitzenddatum:


 
Facebook